Το Summer Athens Dance Festival θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 10-12 Ιουνίου 2022.

Ημερομηνία & Χώρος Διεξαγωγής Αγώνων

10-12 Ιουνίου 2022 στο INTERCONTINENTAL ATHENAEUM ATHENS - Αθήνα, Ελλάδα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Μουσική

Dj Vihren - Βουλγαρία