Ανοιχτές Κατηγορίες Ζευγαριών:

 • ADF Professional Open Latin (5 Dances)
 • ADF Professional Open Ballroom (5 Dances)
 • WDC AL Adult Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • WDC AL Rising Stars Latin & Ballroom (5 Dances)
 • WDC AL Under 21 Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • WDC AL Youth Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • WDC AL Junior Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • WDC AL Juvenile Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • Seniors Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • Over 40 Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • Over 50 Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • Over 60 Open Latin & Ballroom (5 Dances)
 • Juvenile 1+2 Open Latin One Dance Cha-Cha, Samba, Rumba
 • Juvenile 1+2 Open Latin 3 Dances (Ch, S, R)
 • Juvenile 1+2 Open Ballroom One Dance Waltz, Tango, Quickstep
 • Juvenile 1+2 Open Ballroom 3 Dances (W, T, Q)
 • Juniors Open Latin One Dance Cha-Cha, Samba, Rumba, Jive
 • Juniors Open Latin 3 Dances (Ch, S, R)
 • Juniors Open Ballroom One Dance Waltz, Tango, Quickstep
 • Juniors Open Ballroom 3 Dances (W, T, Q)
 • Youth Open Latin One Dance Cha-Cha, Samba, Rumba
 • Youth Open Latin 3 Dances (Ch, S, R)
 • Youth Open Ballroom One Dance (Waltz, Tango, Quickstep
 • Youth Open Ballroom 3 Dances (W, T, Q)
 • Adult Open Latin 3 Dances (R, Ch, S)
 • Adult Open Ballroom 3 Dances (W, T, Q)
 • Adult Open One Dance Latin - Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive
 • Adult Open One Dance Ballroom - Walt, Tango, Quickstep
 • Adult Open One Dance Salsa, Bachata, Kizomba, Argentine Tango
 • Adult One Dance Argentine Tango Escenario
 • Pro/Am One Dance Latin Open Junior - Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive
 • Pro/Am One Dance Latin Open Youth - Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive
 • Pro/Am One Dance Latin Open Adults - Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive
 • Pro/Am One Dance Latin Open Adults - Salsa, Bachata, Kizomba, Argentine Tango
 • Pro/Am One Dance Ballroom Open Adults - Walt, Tango, Quickstep
 • Pro/Am 3 Dances Latin Open Adults (Ch, S, R)  
 • Pro/Am 3 Dances Ballroom Open Adults (W, T, Q)
 • Pro/Am 4 Dances American Smooth Open Adult (W, T, SF, VW)
 • Pro/Am 5 Dances American Smooth Open Adult
 • Pro/Am Showdance

Κλειστές Κατηγορίες Ζευγαριών:

* Στις κατηγορίες 3 Dance Closed οι Latin χοροί είναι Ch-R-J και οι Ballroom W-T-Q 

 • Mini Kids Closed Latin Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Mini Kids Closed Ballroom Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 1 Closed Latin Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 1 Closed Latin Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 1 Closed Ballroom Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 1 Closed Ballroom Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Silver Am/Am 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Silver Pro/Am 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Gold Am/Am 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Gold Pro/Am 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Silver Am/Am 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Silver Pro/Am 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Gold Am/Am 5 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Gold Pro/Am 5 Dances
 • Junior Closed Latin Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Junior 1 Closed Latin Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Junior 2 Closed Latin Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Junior Closed Latin Silver Am/Am 3 Dances
 • Junior 1 Closed Latin Silver Pro/Am 3 Dances
 • Junior 2 Closed Latin Silver Pro/Am 3 Dances
 • Junior Closed Latin Gold Am/Am 5 Dances
 • Junior 1 Closed Latin Gold Pro/Am 5 Dances
 • Junior 2 Closed Latin Gold Pro/Am 5 Dances
 • Junior Closed Ballroom Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Junior 1 Closed Ballroom Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Junior 2 Closed Ballroom Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Junior Closed Ballroom Silver Am/Am 3 Dances
 • Junior 1 Closed Ballroom Silver Pro/Am 3 Dances
 • Junior 2 Closed Ballroom Silver Pro/Am 3 Dances
 • Junior Closed Ballroom Gold Am/Am 5 Dances
 • Junior 1 Closed Ballroom Gold Pro/Am 5 Dances
 • Junior 2 Closed Ballroom Gold Pro/Am 5 Dances
 • Youth Closed Latin Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Youth Closed Latin Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Youth Closed Latin Silver Am/Am 3 Dances
 • Youth Closed Latin Silver Pro/Am 3 Dances
 • Youth Closed Latin Gold Am/Am 5 Dances
 • Youth Closed Latin Gold Pro/Am 5 Dances
 • Youth Closed Ballroom Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Youth Closed Ballroom Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Youth Closed Ballroom Silver Am/Am 3 Dances
 • Youth Closed Ballroom Silver Pro/Am 3 Dances
 • Youth Closed Ballroom Gold Am/Am 5 Dances
 • Youth Closed Ballroom Gold Pro/Am 5 Dances
 • Adults Closed Latin Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Adults Closed Latin Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Adults Closed Latin Silver Am/Am 3 Dances, 5 Dances
 • Adults Closed Latin Silver Pro/Am 3 Dances, 5 Dances
 • Adults Closed Latin Gold Am/Am 5 Dances
 • Adults Closed Latin Gold Pro/Am 5 Dances
 • Adults Closed Ballroom Bronze Am/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Adults Closed Ballroom Bronze Pro/Am 1 Dance, 3 Dances, 5 Dances
 • Adults Closed Ballroom Silver Am/Am 3 Dances
 • Adults Closed Ballroom Silver Pro/Am 3 Dances
 • Adults Closed Ballroom Gold Am/Am 5 Dances
 • Adults Closed Ballroom Gold Pro/Am 5 Dances
 • Senior Closed Latin Bronze Am/Am 3 Dances
 • Senior Closed Latin Bronze Pro/Am 3 Dances
 • Am/Am One Dance American Rhythm Closed Bronze - Cha-Cha, Rumba, Swing
 • Pro/Am One Dance American Rhythm Closed Bronze - Cha-Cha, Samba, Rumba
 • Am/Am 3 Dances Americal Rhythm Closed Bronze (Ch, R, Sw)
 • Pro/Am 3 Dances Americal Rhythm Closed Bronze (Ch, R, Sw)
 • Am/Am One Dance American Smooth Closed Bronze - Waltz, Tango, Foxtrot
 • Pro/Am One Dance American Smooth Closed Bronze - Waltz, Tango, Foxtrot
 • Am/Am 3 Dances Americal Smooth Closed Bronze Adults
 • Pro/Am 3 Dances Americal Smooth Closed Bronze Adults
 • Am/Am 5 Dances Americal Smooth Closed Bronze Adults
 • Pro/Am 5 Dances Americal Smooth Closed Bronze Adults

Κατηγορίες Solo:

 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q) - Mini Kids
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J) - Juvenile Beginners
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q) - Juvenile 1
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q) - Juvenile 2
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J) - Junior Beginners
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q) - Junior 1
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q) - Junior 2
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q) - Youth
 • Solo One Dance (R, Ch, S, Pd, J, W, T, Q) - Adult
 • Solo Hip Hop (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Break Dance (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Dance Hall (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Oriental/Belly Dance (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult Beginners, Adult AdvancedSenior, Professional)
 • Solo Oriental Show (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Bollywood (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Modern & Contemporary (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Commercial (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Reggaeton (Youth, Adult)
 • Solo Acro Fit (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Solo Zeimpekiko (Junior, Youth, Adult)

Κατηγορίες Duos (Ladies):

* Στις κατηγορίες 3-Dance Duos οι Latin χοροί είναι R-Ch-J και οι Ballroom W-T-Q

 • Juvenile 1 Closed Latin Bronze Ladies 1 Dance, 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Bronze Ladies 1 Dance
 • Juvenile 2 Closed Latin Silver Ladies 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Latin Gold Ladies 5 Dances
 • Juniors Closed Latin Bronze Ladies 1 Dance
 • Juniors Closed Latin Silver Ladies 3 Dances
 • Juniors Closed Latin Gold Ladies 5 Dances
 • Youth Closed Latin Bronze Ladies 1 Dance
 • Youth Closed Latin Silver Ladies 3 Dances
 • Youth Closed Latin Gold Ladies 5 Dances
 • Adults Closed Latin Bronze Ladies 1 Dance
 • Adults Closed Latin Silver Ladies 3 Dances
 • Adults Closed Latin Gold Ladies 5 Dances
 • Juvenile 1 Open Latin Ladies 1 Dance, 3 Dances
 • Juvenile 2 Open Latin Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Junior Open Latin Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Youth Open Latin Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Adult Open Latin Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Juvenile 1 Closed Ballroom Bronze Ladies 1 Dance, 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Bronze Ladies 1 Dance
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Silver Ladies 3 Dances
 • Juvenile 2 Closed Ballroom Gold Ladies 5 Dances
 • Juniors Closed Ballroom Bronze Ladies 1 Dance
 • Juniors Closed Ballroom Silver Ladies 3 Dances
 • Juniors Closed Ballroom Gold Ladies 5 Dances
 • Youth Closed Ballroom Bronze Ladies 1 Dance
 • Youth Closed Ballroom Silver Ladies 3 Dances
 • Youth Closed Ballroom Gold Ladies 5 Dances
 • Adults Closed Ballroom Bronze Ladies 1 Dance
 • Adults Closed Ballroom Silver Ladies 3 Dances
 • Adults Closed Ballroom Gold Ladies 5 Dances
 • Juvenile 1 Open Ballroom Ladies 1 Dance, 3 Dances
 • Juvenile 2 Open Ballroom Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Junior Open Ballroom Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Youth Open Ballroom Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Adult Open Ballroom Ladies 1 Dance, 3 Dances, 5 Dance
 • Duo Hip Hop (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Duo Dance Hall (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Duo Modern & Contemporary (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Duo Oriental (Juvenile, Junior, Youth, Adult, Professional)
 • Duo Bollywood (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Duo Commercial (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Duo Acro Fit (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Duo Zeimpekiko (Junior, Youth, Adults)

Κατηγορίες Ομάδων:

 • All Ladies Latin Groups (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Latin Synchro Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • All Ladies Latin Show Dance Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • All Ladies Latin One Dance Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • All Ladies Salsa Groups (Adult)
 • Salsa Rueda De Casino Groups Adult
 • Argentine Tango Groups Adult
 • Show Dance All Style (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Hip Hop Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Dance Hall Groups (Jivenile, Junior, Youth, Adult)
 • Oriental/Belly Dance Groups (Mini Kids, Juvenile, Junior, Youth, Adult, Professional)
 • Bollywood Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Modern & Contemporary Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Commercial Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Reggaeton Groups (Youth, Adult)
 • Hasapiko Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)
 • Zeimpekiko Groups (Juvenile, Junior, Youth, Adult)