Κόστος Συμμετοχής

Κατηγορίες Amateur / Solo / Duo / Groups

  • 1 κατηγορία - 20€ / άτομο
  • 2-4 κατηγορίες - 35€ / άτομο
  • Για κάθε επόμενη κατηγορία - 10€ / άτομο

Κατηγορίες Pro/Am

  • 1 κατηγορία - 40€ / ζευγάρι
  • Για κάθε επόμενη κατηγορία - 15€ / ζευγάρι
  • Showcase - 100€

* Οι τιμές αυτές ισχύουν μόνο για τις κατηγορίες Pro/Am Youth & Adults

Για τις κατηγορίες Pro/Am Mini Kids, Juvenile & Junior ισχύουν οι τιμές των κατηγοριών Amateur / Solo / Duo / Groups και αναφέρονται μόνο στο κόστος συμμετοχής του μαθητή.

Εισιτήρια

  • Ολοήμερο εισιτήριο - 20€ / άτομο
  • VIP εισιτήριο - 30€ / άτομο
  • Διήμερο εισιτήριο - 30€ / άτομο
  • Διήμερο VIP εισιτήριο - 50€ / άτομο